Google for Work is | คืออะไรไปทำความรู้จักกันครับ

Google for Work is  | คืออะไรไปทำความรู้จักกันครับ

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันนี้อยากนำพาทุกท่านไปรู้จักกับ Google for Work ให้ลึกซึ้งไปอีกขั้นว่าจริงๆ แล้วประกอบด้วยอะไรบ้างตามหัวข้อเลยครับ “Google for Work is” ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านอาจจะคุ้นเคยกับ Google Apps หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า Google Apps for Work ก็ได้ ซึ่งใน Google Apps ประกอบไปด้วย Gmail, Drive, […]