“MOWO” App ดี ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทีมปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ชีวิตง่ายขึ้น

"MOWO" App ดี ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทีมปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ชีวิตง่ายขึ้น

ระยะทาง และ สถานที่ในการทำงานที่ต่างกันจะไม่เป็นผลต่อการทำงานอีกต่อไปด้วย MOWO คือ Mobile Application ที่ช่วยตอบโจทย์ในการทำงานของผู้ที่ต้องปฎิบัติงานนอกสถานที่อยู่เป็นประจำ โดยจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย, เวลา และลดขั้นตอนการทำงาน แถมยังเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่บน Google Cloud Platform ซึ่งเป็น Platform ระดับโลก MOWO คืออะไร MOWO คือ Mobile Application ที่ช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายงาน(Job Management) ให้กับผู้ที่ต้องทำงานนอกสถานที่อยู่เป็นประจำ ๆ  ซึ่งจะสามารถช่วยเก็บ History log การทำงานและสามารถนำผลที่ได้ไปวัด […]