Office 365 Vs. Google Apps งานนี้ Microsoft เจอศึกหนักมาก!!!

Office 365 Vs. Google Apps งานนี้ Microsoft เจอศึกหนักมาก!!!

งานนี้ Microsoft กำลังเผชิญศึกหนักในการแข่งขันบนตลาดมือถือ Microsoft นั้นเคยเป็นเจ้าตลาดด้าน Office มาแต่ไหนแต่ไรมาเป็นหลายสิบปี แต่สิ่งเหล่านั้นคืออดีตเมื่อทุกวันนี้โลกได้หมุนเปลี่ยนไป ผู้ใช้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีง่ายขึ้น และจำนวนผู้ใช้งานบนมือถือก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันความต้องการในการใช้งานทั่วไปและการทำงานบนมือถือก็มีมากตามไปด้วย และเป็นที่แน่นอนว่าผู้ใช้ก็มีความต้องการใช้งาน Office บนมือถือตามไปด้วย ทำให้ Microsoft ต้องเจอศึกหนักจาก Google แน่นอน ซึ่งตามข้อมูลจาก SurveyMonkey ที่ได้ทำการสำรวจจะเห็นว่า Google Apps นั้นมียอดของผู้ใช้มากกว่า Office365 อยู่หลายเท่าตัว เหตุผลเป็นเพราะว่า Google Apps นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเข้าถึงได้รวดเร็วในทุกอุปกรณ์ทำให้เกิดความคล่องตัวและต่อเนื่องในการทำงาน […]

เปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัด: Google Apps for Work & Microsoft Office 365

ธุรกิจในปัจจุบันกำลังปรับตัวไปสู่การใช้งาน Cloud computing สำหรับการใช้งานอีเมล, งานเอกสาร, การสนทนาออนไลน์ รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ Cloud computing ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและทีมงานสามารถทำงานร่วมกัน โดยผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลา ในขณะนี้ มีบริการจาก 2 ค่ายใหญ่ สำหรับอีเมลและการทำงานร่วมกัน ได้แก่ Google Apps for Work และ Microsoft Office 365 Feature อีเมลล์ มี […]